Adatvédelem

Preambulum

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a 4Life Direct Kft., a Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited és a Red Sands Insurance Company (Europe) Limited, mint adatkezelők (a továbbiakban: Adatkezelők vagy Társaságok) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és adatvédelmi és adatkezelési politikájukat. Jelen szabályok kialakításakor a Társaságok különös tekintettel vették figyelembe az alábbi jogszabályokat: információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Info.tv."), Bit (2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről), Grt. (2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól), Távért tv. (2005. évi XXV. törvény a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről), Eker. (2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről), Sztv. (2000. évi C. törvény a számvitelről).

A Társaságok adatvédelmi nyilvántartási azonosítói az alábbiak:

4Life Direct Kft.: NAIH-66893/2013

A 4Life Direct teljes adatvédelmi szabályzatáért kattintson ide.
A 4Life Direct teljes cookie szabályzatáért kattintson ide.